Resultats de les enquestes del servei d’esmorzar i el programa consum de fruita

Avui volem compartir amb vosaltres els resultats de les enquestes que que es van realitzar sobre la possibilitat d’oferir un servei d’esmorzar diari i de demanar a l’escola que s’adherís al programa “Consum de fruita a l’escola.

Abans de començar deixeu que us agraïm la vostra participació. Dit això, passem a repassar els resultats:

Programa “Consum de fruita a l’escola

Més de 80 famílies volen que es sol·liciti participar al programa de fruita a l’escola de cara al curs vinent. És per això que des de l’AMPA, i dins del Consell Escolar s’ha començat a analitzar la qüestió. Al ser un programa que requereix de la participació de l’escola, cal que tant l’AMPA com l’escola vegin possible dur-ho a terme. Quan tinguem el resultat final us informarem del resultat i al decisió a la que s’hagi arribat.

Servei d’esmorzar diari

Més de 50 famílies estan interessades en tenir un servei d’esmorzar ofert des del menjador de l’AMPA. En els resultats també observem que la majoria prefereixen que el menjar sigui ecològic, de proximitat i que estarien disposats a pagar un màxim de 30€.

Tenint en compte aquests resultats des del servei de menjador de l’AMPA es realitzarà una proposta de menú mensual d’esmorzar, tant a nivell d’aliments com de preu per tal de saber el cost real que tindria. Així podrem compartir amb vosaltres la informació i realitzar una votació definitiva per decidir si us encaixa tant a nivell d’alimentació, que com sabeu ho configura una nutricionista amb l’aprovació del departament corresponent de la Generalitat de Catalunya, com a nivell de preu.

Una vegada més, moltes gràcies per la vostra col·laboració.