Atenció i assessorament psicològic

L’any 2003, des de l’AMPA, es va detectar el problema de la mancança de temps que tenia assignat l’EAP (Equip d’atenció i orientació psicopedagògica) del Departament d’Ensenyament per atendre la nostra escola. Això provocava que no es pogués avaluar els nens amb dificultats escolars o necessitats específiques.

D’acord amb l’escola es va dissenyar el servei de psicopedagogia, amb l’encàrrec d’estudiar, detectar i preparar una avaluació prèvia per tots aquells casos pendents i els nous derivats des de les aules. D’aquesta forma es van optimitzar els recursos limitats que ens oferia la Generalitat, sense cost per les famílies.

Per altre banda, i per complimentar les demandes no escolars, les consultes de caire personal i dubtes sobre l’educació dels fills fora de l’àmbit de l’escola, es va crear el servei d’atenció i assessorament de psicologia, amb entrevistes individualitzades i particulars per ajudar-nos a resoldre tot allò que ens preocupa. S’ha concertat el cost de la sessió en 30 € per la primera visita i en 25 € per les successives.

Top