Socialització de llibres

Des del curs 2011-2012 l’escola funciona amb un projecte de llibres socialitzats.

El projecte engloba a tots els alumnes de l’escola des de P3 fins a 6è i inclou tan els llibres no fungibles com tots els quaderns fungibles.

Aquest sistema permet un estalvi important a les famílies calculat en més de 700 euros al llarg de tota la vida escolar en aquest centre.

Acollir-se al sistema de socialització es voluntari.

A final de curs, seguint les instruccions dels professors, s’hauran de retornar a l’escola els llibres no fungibles en bon estat, per poder-los re-utilitzar el curs següent. Els llibres malmesos que calgui comprar de nou s’hauran de reemborsar.

Els preus d’aquest servei són els següents:

  • subscripció al servei: 60€ (1 sola vegada)
  • quota anual: 70€/any (pot variar una mica cada any en funció del preus dels llibres donat que es fan servir alguns llibres fungibles que cal reposar cada curs).
  • penalització anual per no subscripció des de P3: 20€ per cada curs.

Exemple per P3 a 6è

Despesa 1er any: 60€ (adhesió) + 70€ (quota de curs)
Despesa 2on any i següents: 70€ (quota de curs)

Exemple No adhesió:

Despesa 1er any: 60€ (adhesió) + 20€ x any de no adhesió + 70€ de quota/anual.

Objectius

Educatius: Aplicar d’una manera pràctica a l’educació dels nostres fills valors com la cura del medi ambient, la reducció del consum, el saber compartir, la solidaritat, la igualtat, el respecte i la responsabilitat vers els materials que són de tots.

Econòmics: Reduir d’una manera important la despesa econòmica de les famílies.

Sostenibles: Difondre un missatge favorable a la conscienciació ecològica i l’aprofitament sostenible dels recursos naturals.

Us recordem que si no us incorporeu al sistema de llibres socialitzats haureu de comprar els llibres de text pel vostre compte, ja que l’AMPA no farà la venta de llibres amb els descomptes que s’obtenien així com que cal ser soci de l’AMPA per tal de poder accedir al sistema de llibres socialitzats.

Top