L’AMPA de l’escola Purificació Salas i Xandri és una associació de pares i mares sense ànim de lucre, constituïda com a empresa. Està formada per personal laboral que està gestionada per la Directora Esther Guasch, i per personal voluntari conduïda pel President Jaume Solà.

Les tasques més rellevants de l’AMPA són:

 • Representar totes les famílies de l’escola i fer de pont entre elles.
 • Gestionar les quotes dels socis i invertir-les en activitats, material o actius que beneficiïn a l’escola.
 • Gestionar i coordinar el servei de menjador escolar, les activitats extraescolars, els Casals d’estiu i Nadal, el servei psicopedagògic, entre d’altres.
 • Fer seguiment, col·laborar i implicar-se en el funcionament del centre escolar.
 • Afavorir l’entesa de tota la comunitat educativa.
 • Promoure la formació per a pares i mares amb xerrades d’interès educatiu i social.
 • Fer tasques d’organització, participació, representació, formació, que procuren ser alhora lúdiques i dinàmiques.
 • Representar els pares al Consell Escolar i al Consell Escolar Municipal.

És per això que necessitem i agrairem qualsevol col·laboració esporàdica o continuada que ens oferiu.

Necessitem suport per tal de poder tirar endavant les activitats que organitzen les diferents comissions durant l’any per tal que els nostres fills puguin gaudir de millor material escolar, millors serveis i millors festes.

Apunteu-vos enviant el vostre nom complet, telèfon de contacte i les vostres preferències (on creieu que podeu aportar més) a l’adreça de correu electrònica ampa@ampapurisalas.cat

A continuació us informem dels actuals Membres de la Junta Directiva de l’AMPA curs 2019/2020(amb dret a vot segons el Capítol IV, article 13 dels Estatus) :

 • President: Jaume Solà Ortega
 • Tresorer: Daniel García Navarro
 • Secretaria: Silvia Romera Roca
 • Vocal: Carlota Vilaplana Amiel
 • Vocal: Núria Santos Mañosa
 • Vocal: Rosa Gargallo Vinuesa
 • Vocal: Roger Baldomà Leiva
 • Vocal: Helga Martínez Oroza
 • Vocal: Montserrat Sentís Pérez
 • Vocal: Gal·la Escriche i Cuso
 • Vocal: Maria Borràs Font
1 – COMISSIÓ DE PERSONAL

És la comissió que s´encarrega de gestionar el personal: monitors/es de les extraescolars, personal de la cuina, menjador, servei d’acollida, etc.

Juntament amb la directora de l´AMPA s´encarreguen de resoldre temes que puguin sorgir amb els treballadors i, si cal, comunicar-ho a la gestoria.

Per contactar podeu fer-ho a través del correu: direccio@ampapurisalas.cat

Els membres que la conformen són:

 • Jaume Solà Ortega
 • Daniel Garcia Navarro
2 – COMISSIÓ PERMANENT

Aquesta comissió es va organitzar per resoldre els problemes del dia a dia de l’AMPA que necessiten una resposta urgent i que no tenen la suficient importància per ser aprovats per la Junta.

Per contactar podeu fer-ho a través del correu: direccio@ampapurisalas.cat

Els membres que la conformen són:

Jaume Solà Ortega, Daniel García Navarro i Silvia Romera Roca.

3 – COMISSIÓ ECONÒMICA

És una comissió que s´encarrega, bàsicament, de gestionar tots els temes econòmics vinculats amb l´AMPA tal com els Pressupostos anuals, la comptabilitat, el seguiment i control de despeses, les subvencions, les incidències, entre d’ altres.

Per contactar podeu fer-ho a través del correu: direccio@ampapurisalas.cat

Els membres que la conformen són:

Jaume Solà Ortega i Daniel García Navarro.

4 – COMISSIÓ MENJADOR

És la comissió que gestiona i fa un seguiment del funcionament del menjador i el monitoratge, vetlla per la qualitat dels menús (que estan revisats per una nutricionista) i planifica les inversions de millora. Es gestiona conjuntament amb la Coordinadora de menjador, Yvonne Xaxo.

Per contactar podeu fer-ho a través del correu: menjador@ampapurisalas.cat
Els membres que la conformen són:

Roger Baldomà Leiva, Helga Martínez Oroza, Montserrat Sentís Pérez, Gal·la Escriche i Cuso, Maria Borràs Font.

5 – COMISSIÓ EXTRAESCOLARS I CASALS

És la comissió que controla tot el que està relacionat amb les activitats extraescolars i casals juntament amb la Coordinadora d’activitats, Gina Palatsi.

S´encarrega, entre d’altres temes, de planificar noves activitats i fer el seguiment de cadascuna durant el curs, preparar i organitzar el festival de Nadal i el de final de curs a la Patronal, les jornades de portes obertes, decidir la temàtica del casal d’estiu,…

També gestiona la confecció dels tríptics informatius de les diferents festes o casals per entregar a les famílies i prepara tota la documentació que es penjarà a la web relacionada amb les activitats que es duen a terme, els qüestionaris de valoració pels pares i el dossier per donar a conèixer les activitats, entre d’altres.

Per contactar podeu fer-ho a través del correu: extraescolars@ampapurisalas.cat

Els membres que la conformen són:

Montserrat Sentís Pérez, Gal·la Escriche i Cuso, Maria Borràs Font, Sílvia Romera Roca

6 – COMISSIÓ DE FESTES

És la comissió que s’encarrega d’organitzar i gestionar les festes tradicionals tals com la Diada de Sant Jordi, la Castanyada, el Carnestoltes i la festa final de curs.

Els diners recaptats en aquesta comissió arrel dels diferents actes que es fan al llarg del curs van destinats, part a la nit d’estels i part a la festa final de curs.

Per contactar podeu fer-ho a través del correu: extraescolars@ampapurisalas.cat

Els membres que la conformen són:

Carlota Vilaplana Amiel, Núria Santos Mañosa, Rosa Gargallo Vinuesa

7 – COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA I ESCOLA DE PARES

És una comissió de nova creació per a fer un seguiment del Pla de Convivència creat per l’Escola, coordinar les actuacions i mesures del Pla per a ajudar i impulsar la comunicació entre tots nosaltres, entre d’ altres.

Aquesta s’encarrega de preparar documentació referent a l’AMPA, preparar xerrades i tallers sobre la cultura de la convivència, fomentar la participació escolar d’alumnes i personal docent, realitzar l’acollida als nous vinguts a P3, ….

A través de la vessant de l’Escola de Pares, es fomenta la relació amb els pares organitzant xerrades, cursos, tallers, sortides,…juntament amb les AMPA d’altres escoles.

Aquest any sense representación, però amb voluntat de tornar a treballar-hi

8 – COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ/INFORMÀTICA

És la comissió que s’encarrega de la web de l’AMPA, incloent el control de les visites, el manteniment, les noves subscripcions, la renovació,…

Per contactar podeu fer-ho a través del correu: direccio@ampapurisalas.cat

Els membres que la conformen són:

 Sílvia Romera Roca

9 – COMISSIÓ NIT D’ESTELS

És la comissió que s’encarrega de fer de nexe entre les mares i els pares que han d’organitzar la nit d’estels i la Junta de l’AMPA.

Per contactar podeu fer-ho a través del correu: direccio@ampapurisalas.cat