L’AMPA organitza tot una sèrie d’activitats extraescolars per als alumnes d’infantil que comprenen els cursos de P3, P4 i P5.

Enguany els alumnes d’infantil poden gaudir de les següents extraescolars:

Migdia Tarda
Full d’inscripció: el trobareu a la pàgina principal d’extraescolars

Totes les activitats tenen un mínim i un màxim de nens/es per grup. Si un grup no arriba al mínim establert d’inscripcions, l’activitat no es podrà portar a terme.

Inici de les activitats:

Les activitats extraescolars començaran el dia 1 d’octubre.

Totes les activitats finalitzen quan finalitza l’escola, menys l’activitat d’angles del migdia i la piscina que finalitzaran al mes de maig.

Les entrades i sortides de les activitats extraescolars

  • La sortida de les activitats es farà per la porta de Sant Quirze Jardí
  • En el cas que els infants no siguin de l’escola, hauran d’entrar per l’Avinguda Arraona i dirigir-se a la conserge.
  • Es prega puntualitat en la recollida dels nens un cop acabada l’activitat extraescolar.
  • En el cas que hagueu de venir abans d’hora a recollir als vostres fills, haureu d’entrar per per l’Avinguda Arraona.