Mecanografia + Word + PowerPoint

Activitat dirigida a: nens/es de 4rt a 6è

Objectius: Mètode basat en l’aprenentatge del teclat per poder escriure amb velocitat i precisió i ser mes productiu. Les classes estan orientades a la pràctica mecanogràfica de manera audiovisual i interactiva. De forma individual cada nen i nena progressa al seu ritme. Introducció dels nens i nenes a la informàtica. Coneixement i pràctica de les eines de Microsoft Office que més han d’utilitzar durant aquesta etapa escolar: Word i Power Point.

L’activitat es realitza a l’acadèmia Art Typing. Un monitor els portarà fins a l’acadèmia. Caldrà recollir-los a les 18:00 a l’Acadèmia.
Carrer Sant Josep núm 2
08192-Sant Quirze del Vallès
Tèlf: 617 321 332

Horaris disponibles:

  • dilluns i dimecres 16:45 a 18:00

Preu: 2 dies 49€

Full d’inscripció: el trobareu a la pàgina principal d’extraescolars