Llenguatge musical

Activitat dirigida a: nens/es de 1er a 6è.

Objectius: progressar en el desenvolupament de la personalitat i valorar la importància de la música com a mitjà per aconseguir-ho. Desenvolupar la capacitat de comunicació i expressió mitjançant el llenguatge musical, assolint un nivell de lectura i escriptura musical que li permeti anar dominant, progressivament, els materials amb els que hagi de treballar. Entendre el funcionament del llenguatge musical a partir de la reflexió sobre els conceptes i sistemes conceptuals que hi són inherents: ritme, melodia, mètrica i expressió.

Llenguatge musical de 1er a 2on (1h/setmana, els dimarts ). Els alumnes que comencen de nou han de portar el Llibre El Pentagrama d’iniciació, el trobareu a les botiges de música.

Llenguatge musical: Els alumnes que cursaran *2n el proper curs i ja van fer llenguatge l’any passat mantindran el grup, per tant faran dos dies dimarts i dijous de 3er a 6è (2h/setmana dimarts i dijous)

L’activitat serà dirigida per professors de música Triada.

Què cal portar?

  • Un petit berenar o un suc.
  • Llibreta DIN4 pentagrama, llapis, goma i bolígraf.

Horaris disponibles: dimarts i dijous de 16:45 a 18:00

Preus:

  • 1 dia 32€ (1er i 2on)
  • 2 dies 62€ (*2n, 3r fins 6è)
  • Si fan 1 dia de llenguatge més classe d’instrument 64€
  • Si fan 2 dies de llenguatge més classe d’instrument 87€

Full d’inscripció: El trobareu a la pàgina d’activitats musicals

Top